پناهگاه جیات وحش دره انجیر

این عکس در فصل مستی این پازنهای زیبا در منطقه دره انجیر یزد عکاسی شده است