تابلو عکس سیب

تابلو عکس فرنوش میناوند

متولد 1368 لیسانس برق
جزء برترین های کتاب عکاسی در سال 94
برگزاری نمایشگاه انفرادی عکس سال 1392
ب

آلبوم های شخصی

متاسفانه آلبومی تاکنون ثبت نشده است.

جدیدترین آثار فرنوش میناوند برای فروش بصورت تابلو عکس

گروه بندی ها