... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

گیلان ، لاهیجان