... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

کورس

ییلاق تالش - گیلان

ییلاق تالش در فصل بهار