... نام اثر:

خیال پرواز

دریاچه شورمست

برگزیده جشنواره فجر و دارای دیپلم افتخار
چاپ شده در کتاب طبیعت زیبای ایران بخش مردم و طبیعت سال ۹۲