مازندران , فریدونکنار

پرواز قوها بر فراز تالابهای فریدونکنار با دورنمای دماوند