... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

بدون عنوان

گیلان ماسال اولسبلانگاه

گیلان - ماسال