... هنرمند:

فرید ثانی

... نام اثر:

خواب زمستانی

تالش ، گیلان

این عکس منتخب و منتشر شده در سایت نشنال جغرافی و برنده چندین جایزه بین المللی عکاسی شده است